Różne belownice w branży hurtowej

Großhandel

Branża hurtownicza produkuje odpady kartonowe i foliowe w różnorodnych ilościach, które muszą być zagospodarowywane z zyskiem. Nasza szeroka oferta produktowa oferuje belownice do różnych zastosowań i ilości odpadów. W naszej ofercie znajduja się małe jak i duże belownice produkujące bele o wadze od 40 do 550 kg, jak również automatyczne prasy, jak BaleTainer®, który dzięki swojej budowie może być ustawiony wewnątrz, jak i na zewnątrz zakładu.

Kolejną automatyczną prasą jest AutoLoadBaler. Dzięki pojemnikowi zbiorczemu, odpad jakim jest karton, może być zbierany bezpośrednio na miejscu jego powstawania. Pojemnik zbiorczy wsuwany jest do prasy, po czym zebrany materiał jest automatycznie wciągany do prasy. To rozwiązanie pozwala poprawić wewnetrzną logistykę odpadu oraz zredukować czas i koszty personalne.

Z chęcią przedstawimy odpaowidnie rozwiązanie również dla ciebie.