Oszczędności w branży gastronomicznej


W branży gastronomicznej, hotelarskiej jak również w budynkach użyteczności publicznej mamy do czynienia z dużą ilością odpadów, które zbierane są w kontenerach na odpady komunalne.

Wywóz odpadów komunalnych podlega opłacie. W celu zmniejszenia kosztów usuwania śmieci optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie pras do śmieci komunalnych. Prasy Strautmann redukują objętość śmieci do 75%, ugniatając je w kontenrach lub pojemnikach na odpady.

Dzięki temu optymalnie wykorzytana jest pojemność kontenerów. Dwa konetery zostaną zredukowane do jednego a zaoszczdzędzone miejsce można wykorzystać do innych celów.
You save the place needed before for two or more bins – now one bin is sufficient. You can use the saved place efficiently.

Czy masz pytania dotyczące naszych produktów?

Napisz do nas, znajdziemy dla ciebie właściwą koncepcję utylizacji.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.