Oszczędności w branży gastronomicznej


Branża gastronomiczna, hotelarska, jak również budynki i instytucje użyteczności publicznej generują ogromne ilości odpadów, które najczęściej zbierane są w przeznaczonych do tego celu kontenerach.

Wywóz odpadów komunalnych podlega wciąż rosnącym opłatom. W celu zmniejszenia kosztów usuwania śmieci, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie pras do odpadów komunalnych. Prasy Strautmann redukują objętość śmieci do 75%, ugniatając je w kontenerach lub pojemnikach na odpady.

Dzięki temu pojemność kontenerów zostaje optymalnie wykorzystana. Dwa kontenery zostaną zredukowane do jednego, a zaoszczędzone miejsce można wykorzystać do innych celów.

Czy masz pytania dotyczące naszych produktów?

Napisz do nas, znajdziemy dla ciebie właściwą koncepcję utylizacji.

  • Hidden
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.