Odpady komunalne

 

Redukcja odpadów komunalnych jest coraz częściej poruszanym tematem ze względu na rosnące koszty ich wywozu. Prasy do odpadów komunalnych Strautmann wykorzystują w pełni pojemność kontenerów! Wiele r estauracji, hoteli oraz szpitale używają prasy do redukcji odpadów komunalnych w celu obniżenia kosztów ich wywozu. 

Prasy do odpadów komunalnych

Zdjęcia