Folia

 

Folia jest bardzo pożądanym surowcem wtórnym. Zyski ze sprzedaży beli z folii są bardzo wysokie. Istnieją różne rodzaje i kolory folii. Prasowanie folii jednego rodzaju i koloru ma orgomny wpływ na zyski ze sprzedaży beli.

 

Belownice Strautmann prasują folię każdego rodzaju. W przeciwieństwie do prasowania papieru lub kartonu folia po sprasowaniu sprężynuje, co jest dużym problemem, podczas redukcji jej objętości. 

 

Nasze rozwiązanie: Stosowanie do prasowania folii odpowiednich belownic Strautmann, dostosowanych tego surowca, które wytrzymałe są na siły rozprężające materiał po sprasowaniu a ich odpowiednia budowa gwarantuje ich długą wytrzymałość.

 

Zdjęcia


Odpowiednie prasy do folii