EPS® czyli styropian

 

EPS – znany bardziej z nazwy handlowej jako styropian – jest czesto używany do produkcji opakowań różnego typu. EPS w dużej części składa się z samego powietrza i to powoduje ogromne problemy logistyczne w procesie jego recyklingu, ponieważ transportowane jest więcj powietrza niż materiału. Fakt ten wpływa znacząco na wysokie koszty transportu i magazynowania surowca wtórnego. 

 

Nasze rozwiąznie: Za pomocą brykieciarki Strautmann  StyroPress® można zbrykietować odpady styropianowe w brykiet. Objętość surowca zostanie zrdukowana do 97%. Dzięki takiej redukcji można optymalnie załadować samochód ciężarowy 24 tonami zbrykietowanego styropianu, gdzie w formie luźnej jedynie ok. 800 kg. W ten sposób zredukowane zostaną również wysokie koszty transportu a osiagnięte wysokie zyski ze sprzedaży surowca. 


Zdjęcia


Prasy odpowiednie do EPS