Informacje prawne

 

1. Treść oferty Online

Strautmann Umwelttechnik GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Firma Strautmann Umwelttechnik GmbH w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego. Wszystkie oferty zamieszczone na stronach serwisu są niezobowiązujace.

 

2. Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośredniego lub pośredniego wskazania obcych stron internetowych, które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności firmy Strautmann Umwelttechnik GmbH, odpowiedzialność wchodzi w życie tylko, jeśli, autor ma wiedzę na temat treści i to było technicznie możliwe i uzasadnione, aby zapobiec korzystaniu z nielegalnych treści. Autor zatem wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie łączenia tych stron nie zawierały one nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły kształt i treści powiązane stron. Dlatego też dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści podłączonych stron, które zostały zmienione po link. Dotyczy to wszystkich w ramach własnej oferty internetowej, zestaw lewy i odniesienia dla obcych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Jak również za nielegalne, błędne lub niekompletne treści aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tych informacji ponosi wyłącznie operator stron, o których mowa.

 

3. Prawa autorskie i prawo do znaków towarowych

Strautmann Umwelttechnik GmbH przestrzega praw autorskich. Wszystko w ramach oferty internetowej i ewentualnie inne chronione marki i znaki towarowe są chronione przez przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych i praw ich właścicieli. Samo wspomnienie nie oznacza, że ​​znaki towarowe nie są chronione przez prawo! Prawa autorskie do opublikowanych przez samego autora pozostają wyłącznie z autorem. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

 
4. Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane za pośrednictwem tego serwisu są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Jeśli w Internecie oferowana jest możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 

5. Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy Web przez firmę Google Inc ("Google") Google Analytics używa "cookies", które to pliki tekstowe, są przechowywane na komputerze, do analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z witryną. Ponadto, Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies, zmieniając ustawienia na przeglądarce, jednak zwracamy uwagę, że nie można użyć w tym przypadku wszystkich funkcje na tej stronie. Korzystając z tej witryny użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany powyżej sposób i do tego celu.Więcej informacji o technologii zastosowanej przez Google znajdą Państwo http://www.google.com/analytics.

 

6. Skutecznosć prawna informacji prawnych zawartych na stronie

Informacje prawne zawarte na tej stronie są częścią składową oferty internetowej. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z prawem i prawidłowe,to należy to zgłosić odpowiednim osobom.