Belownica wielokomorowa MK 1100

Sortowanie i prasowanie różnych odpadów w jednej belownicy

 

 

Twoje korzyści:

 

  • Sortowanie materiału w jednej belownicy 
  • Jedna belownica do wielu surowców wtórnych 
  • Wygodna i bezpieczna obsługa oburącz
  • Redukcja objętości odpadów do 90%
  • Bele gotowe do bezpośredniej sprzedaży
  • Redukcja kosztów magazywniwania i trnasportu
  • Hydrauliczny wyrzutnik beli
  • Niewielka powierzchnia montażowa

 

 

Belownica wielokomorowa MK 1100  jest optymalnym rozwiązaniem do oddzielnego sortowania różnych surowców wtórnych w ilości od 30 do 150 ton rocznie. Materiał sortowany jest w osobnych, obok siebie stojących, komorach, które bez trudu napełnić można surowcem wtórnym od góry. W każdej chwili można przesunąć stempel prasujący do napełnionej materiałem komory w celu sprasowania surowca w balot.  

 

Dodatkowo: System stabilnego prowadzenia stempla prasującego TopPlus® niweluje niekorzystne naprężenia przy nierównomiernym napełnieniu komory surowcem i przedłuża żywotność urządzenia. Natomiast hydrauliczny wyrzutnik beli BaleMatic® gwarantuje bezpieczny wyładunek beli z prasy. 

Zdjęcia

Belownica wielokomorowa MK 1100


Wertstoffe

MK 1100

Prospekty i dane techniczne

MK 1100