Małe belownice z serii BalePress

Mali pomocnicy z wielkimi zaletami. Kompaktowe belownice BalePress 3 do BalePress 10 są odpowiednim rozwiązaniem dla rocznej ilości odpadu od 5 do 50 ton. Belownice redukują objętość kartonu i folii do 90%, dzięki czemu można zyskać porządek, czystość i miejsce. Ich siła prosowania, w zależności od modelu, wynosi od 3 do 10 ton. 

Niewielka powieżchnia montażowa belownic i ich mobilność za pomocą ręczngo wózka paletowego umożliwia bezpośrednie ustawienie maszyn w miejscu powstawania odpadów. Balownice są łatwe i szybkie w użytkowaniu a dzięki ich niewielkiej wysokości, poniżej 2m, szybko można znaleźć dla nich miejsce.