BaleTainer®

Automatyczny. Wygodny. Niezawodny.

 

Twoje korzyści:

 

  • Wygodna obsługa
  • Duży otwór załadowczy dla kartonów wielkich rozmiarów 
  • Możliwe automatyczne napełnianie maszyny
  • 100% obciążenie transportu
  • Opatentowana technika 
  • Wysokie zyski z beli
  • Oszczędność kosztów personalnych i logistycznych 
  • Możliwość adaptacji maszyny w istniejący sysytem

BaleTainer® to prasa w pełni zautomatyzowana do redukcji objetości opakowań kartonowych, papierowych oraz pustych butelek PET. Bez trudu upora się z dużymi ilościami odpadów. Innowacyjny BaleTainer® przeniesie cię w inny wymiar technologii redukcji odpadów:  

 

Dzięki dużemu otworowi wsadowemu można bez trudu wrzucać do prasy duże ilości pustych butelek PET, kartony o dużych wymiarach, jak oktabiny czy palety kartonowe, bez konieczności rozdrabniania materiału. Napełnienie maszyny może nastąpić ręcznie, za pomocą wóżka widłowego, taśmowo lub za pomocą wywrotnicy. 

 

Bele powstają warstwowo. Gotowa warstwa sprasowanego materiału przesuwana jest z komory prasującej do kanału maszyny. Gotowy balot wiązany jest automatycznie i wysuwany na zewnątrz maszyny.

 

Oprócz automatycznego załadunku komory prasującej surowcem wtórnym, w pełni zautomatyzowanym procesem jest również wiązanie balotu druten oraz wyrzut balotów z maszyny.

 

To oszczędza czas i pracę! Ponadto nowatorski kpomysła na prasę pozwala na mniejsze zużycie siły prasowania, enrgii oraz powierzchni montażowej. 

Bele z surowców wtórnych odpowiadają wszystkim koniecznym wymogom do dalszej bezpośredniej sprzedaży. Ponadto bele umożliwiają optymalny załadunek samochodów ciężarowych i kontenerów morskich 24 tonami sprasowanego surowca wtórnego. 

 

BaleTainer® można ustawić bezpośrednio w miejscu powstawania odpadu i włączyć w istniejący ciąg technologiczn firmy, co pozwoli na optymalizację wewnętrzej logistyki odpadu. 

Warianty montażu 

BaleTainer


Filmy

Automatyczna prasa - BaleTainer®


Zdjęcia

BaleTainer®


Surowce wtórne

BaleTainer®

Prospekty

BaleTainer®


Opinie

BaleTainer®


Dane techniczne

BaleTainer®