Oszczędności w branży gastronomicznej

 

W branży gastronomicznej, hotelarskiej jak również w budynkach użyteczności publicznej mamy do czynienia z dużą ilością odpadów, które zbierane są w kontenerach na odpady komunalne.

 

Wywóz odpadów komunalnych podlega opłacie. W celu zmniejszenia kosztów usuwania śmieci optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie pras do śmieci komunalnych. Prasy Strautmann redukują objętość śmieci do 75%, ugniatając je w kontenrach  lub pojemnikach na odpady.

 

Dzięki temu optymalnie wykorzytana jest pojemność kontenerów. Dwa konetery zostaną zredukowane do jednego a zaoszczdzędzone miejsce można wykorzystać do innych celów. 

Nasi specjaliści dla twojej branży